Pozvánka na pracovné stretnutie

20. august 2018

Umiestnenie plánovanej miestnej komunikácie v súbehu s cestou I/68.

K stiahnutiu