Stredný tok Popradu - pozvánka

14. apríl 2017

Prerokovanie zaradenia lokality: Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu.

K stiahnutiu