Voľby do orgánov samosprávy obcí

17. august 2018

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb. Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu.