KaHr

K stiahnutiu

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

www. opkahr.sk

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

K stiahnutiu