R O P

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

www.ropka.sk

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch