Verejné obstarávanie

„Projektová dokumentácia - „Vodovod Ľubotín – osada Hliník“- služba “

Dátum zverejnenia:
2. 3. 2017
Poradové číslo:
1/02/2017
Cena bez DPH:
1 500,00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§9)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
1. 3. 2017 
Termín dodania:
9. 3. 2017 
Kód CPV:
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

Kontakt

Ing. Jozef Havrila
Tel.: 0903 613 128

Dokumenty