Verejné obstarávanie

„Projektová dokumentácia - Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín – služba“

Dátum zverejnenia:
16. 5. 2017
Poradové číslo:
01/05/2017
Cena bez DPH:
783,33 € 
Typ zákazky:
zákazka (§9)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
15. 5. 2017 
Termín dodania:
9. 6. 2017 
Kód CPV:
 

Dokumenty