Verejné obstarávanie


  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 11. 2. 2014 Nákup polotovarov (rôzne potravinárske výrobky) na aktivity projektu (02/2014 - 12/2014): „Posúvame hranice spolupráce MuĽuDu“   02/02/2014    zákazka (§9) 
Detail 11. 2. 2014 Nákup polotovarov (mäso a mäsové výrobky) na aktivity projektu (02/2014 - 12/2014): „Posúvame hranice spolupráce MuĽuDu“   01/02/2014    zákazka (§9) 
Detail 2. 3. 2017 „Projektová dokumentácia - „Vodovod Ľubotín – osada Hliník“- služba “  1/02/2017  1 500,00 €  zákazka (§9) 
Detail 16. 5. 2017 „Projektová dokumentácia - Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín – služba“  01/05/2017  783,33 €  zákazka (§9) 
Detail 27. 11. 2017 Výkon stavebného dozoru pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do oosady Hliník  01-11-2017  1 020,00 €  zákazka (§9) 
Detail 17. 12. 2017 Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník - Dodávka informačnej tabule  VO51504130  25,00 €  zákazka (§9) 
Detail 17. 12. 2017 Technické vybavenie v rámci projektu: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník  VO71426562  12 453,20 €  zákazka (§9) 
Detail 26. 6. 2018 Stavebný dozor – Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne - služba  VO38367066  2 860,00 €  zákazka (§9) 
Detail 4. 7. 2018 Externý projektový manažment – Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne - služba  01-07-2018  4 680,00 €  zákazka (§9)