Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 06/2018 Faktúra došlá 17. 9. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2018 Počet faktúr celkom: 28   103 432,14 EUR 
Detail 07/2018 Faktúra došlá 17. 9. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2018 Počet faktúr celkom: 32   18 206,69 EUR 
Detail 08/2018 Faktúra došlá 17. 9. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 Počet faktúr celkom: 26   13 256,91 EUR 
Detail 01-09-2018 Zmluva Dotačná 12. 9. 2018 Zmena Zmluvy o NFP po ukončenej kontrole verejného obstarávania. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   247 939,10 EUR 
Detail 29-08-2018 Dohoda o zabezpečen Zmluva Dotačná 6. 9. 2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 26-08-2018 Zmluva Poistná 30. 8. 2018 Doplnenie poistenia majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne... KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 27-08-2018 Zmluva Dodávateľská 30. 8. 2018 Stavebné práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne". GB STAV KOŠICE, s. r. o. 48293750  174 363,16 EUR 
Detail 28-08-2018 Zmluva Dotačná 30. 8. 2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 22-08-2018 Zmluva Nájomná 27. 8. 2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Hric Milan - SHR   150,00 EUR 
Detail 23-08-2018 Zmluva Dodávateľská 27. 8. 2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Anna Tomko Ferenčíková   300,00 EUR 
Detail 24-08-2018 Zmluva Dodávateľská 27. 8. 2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Dávid Šablatúra   198,00 EUR 
Detail 25-08-2018 Zmluva Dodávateľská 27. 8. 2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Umelecké centrum F6   300,00 EUR 
Detail 18-08-2018 Zmluva Dotačná 17. 8. 2018 Poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail 19-08-2018 Zmluva Iná 17. 8. 2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB na realizáciu projektu "ČOV a kanalizácia I. a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 20-08-2018 Zmluva Iná 17. 8. 2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB pre potreby realizácie projektu: "Zníženie... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 21-08-2018 Zmluva Nájomná 17. 8. 2018 Nájom plôch na propagáciu nájomcu. Prefa Orlov, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail 17-08-2018 Zmluva Iná 15. 8. 2018 Skončenie nájmu nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára. Spišská katolícka charita    
Detail 06-08-2018 Zmluva Nájomná 14. 8. 2018 Zabezpečenie priestoru na propagáciu firmy nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". O.S.V.O. comp. a. s. Prešov   150,00 EUR 
Detail 07-08-2018 Zmluva Nájomná 14. 8. 2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu objednávateľa na podujatí: "Kultúrne leto 2018". KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 08-08-2018 Zmluva Nájomná 14. 8. 2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu objednávateľa na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Stavebniny - Dušan Kolcun   50,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia