Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 06/07/2018 Zmluva Dodávateľská 18. 7. 2018 Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   227 997,94 EUR 
Detail 05/07/2018 Zmluva Iná 18. 7. 2018 Správa majetku - Areál futbalového ihriska Telovýchovná jednota Sokol Ľubotín 42081939   
Detail 04/07/2018 Zmluva 6. 7. 2018 Zmluva ospracovaní osobných údajov sprostredkovateľom Naj, s.r.o.    
Detail 03/07/2018 Zmluva 6. 7. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb Naj, s.r.o.    
Detail 01-07-2018 Zmluva Dotačná 3. 7. 2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail 02-07-2018 Zmluva Dotačná 3. 7. 2018 Úprava podmienok o poskytnutí NFP na projekt: Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v... Ministerstvo vnútra SR   27 600,00 EUR 
Detail 05-06-2018 Zmluva Nájomná 27. 6. 2018 Prenájom nebytových priestorov na administratívne účely. MAS Horný Šariš - Minčol 42420245   
Detail 02/2018 Faktúra došlá 19. 6. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2018 Počet faktúr celkom: 33   163 254,86 EUR 
Detail 03/2018 Faktúra došlá 19. 6. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2018 Počet faktúr celkom: 25   11 816,85 EUR 
Detail 04/2018 Faktúra došlá 19. 6. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2018 Počet faktúr celkom: 39   19 599,50 EUR 
Detail 05/2018 Faktúra došlá 19. 6. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2018 Počet faktúr celkom: 28   9 475,44 EUR 
Detail 02-06-2018 Zmluva Dotačná 7. 6. 2018 V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa mení odsek 3.1. Menia sa aj prílohy č. 3 a č. 5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 03-06-2018 Zmluva Poistná 5. 6. 2018 Úrazové poistenie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 04-06-2018 Zmluva Poistná 5. 6. 2018 Úrazové poistenie. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 01-06-2018 Zmluva Dotačná 4. 6. 2018 Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   6 218,40 EUR 
Detail 09-05-2018 Zmluva Iná 21. 5. 2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 10-05-2018 Zmluva Iná 21. 5. 2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 11-05-2018 Zmluva Iná 21. 5. 2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 08-05-2018 Zmluva Iná 18. 5. 2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 06-05-2018 Zmluva Poistná 16. 5. 2018 Poistenie traktora EČV: SL-972-BR (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s. 35709332  432,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia