Dodatok č. 1/2017

Typ: Dotačná
Číslo: 1/2017 
Predmet : Zmeny v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 a 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/103 v platnom znení z dôvodu aktualizácie zmluvy. 
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2017 
Dátum účinnosti: 1. 7. 2017 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  DODATOK - vĂ˝zva ÄŤ. 10 I. kolo_Lubotin - text, Veľkosť: 229.86 kB
  Priloha c 1 Zmluvy - VZP final 1.6.2017 - text, Veľkosť: 823.51 kB
  Priloha c. 4 Zmluvy - Financne opravy - text, Veľkosť: 325.51 kB

Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín"