Zmluva č. 03-08-2017

Typ: Úverová
Číslo: 03-08-2017 
Predmet : Poskytnutie úveru na spolufinancovanie nákladov projektu: Rozšírenie separovaného zberu ... a projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Ľubotín ... 
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 21. 8. 2017 
Dátum účinnosti: 22. 8. 2017 
Deň podpisu: 18. 8. 2017 
Platnosť od: 18. 8. 2017 
Platnosť do:  
  Zmluva o termínovanom úvere č. 755-2017-UZ, Veľkosť: 2.05 MB
  Dohoda o Vyplňovacom práve k blankozmenke č. 11-2017-D, Veľkosť: 153.66 kB

Previazané dokumenty: