Zmluva č. 09-11-2017

Typ: - dodatok
Číslo: 09-11-2017 
Predmet : Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. 
Partner: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/A, Bratislava
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2017 
Dátum účinnosti: 16. 12. 2017 
Deň podpisu: 30. 11. 2017 
Platnosť od: 30. 11. 2017 
Platnosť do:  
  09-11-2017 Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu, Veľkosť: 375.6 kB

Previazané dokumenty: