Dodatok č. 03-01-2018

Typ: Dotačná
Číslo: 03-01-2018 
Predmet : Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy ... 
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 13. 2. 2018 
Dátum účinnosti: 14. 2. 2018 
Deň podpisu: 26. 1. 2018 
Platnosť od: 26. 1. 2018 
Platnosť do:  
  03-01-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, Veľkosť: 3.47 MB

Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín"