Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2011/053/O Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail Mandátna zmluva Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby "Komplexná rekonštrukcia a... Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM   1 300,00 EUR 
Detail 56/2010/OPZ - 6/2011 Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail 262/2011/UZ Zmluva Úverová 1. 4. 2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č.... Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155  14 800,00 EUR 
Detail Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2011 Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. Krajský úrad životného prostredia Prešov    
Detail 3A-ZoD-0041010 Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2011 Zhotovenie diela - stavby : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín“
O.S.V.O.comp a.s. 36 460 141  249 882,22 EUR 
Detail 07/2011 Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2011 Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác v rámci projektu : „Komplexná modernizácia... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   410 595,00 EUR 
Detail 01/zslu/2011 Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2011 Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  5 750,00 EUR 
Detail č. 22VS-0801-0041-102 Zmluva Dodávateľská 29. 4. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail č. 35756-2009 Zmluva Úverová 2. 5. 2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail 1 Zmluva - dodatok 2. 5. 2011 k Úverovej zmluve č. 35756-2009 zo dňa 10.12.2009ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail č. 01/nz/2011 Zmluva Nájomná 2. 5. 2011 Prenájom pozemku Din Stav SK, s. r. o. 45 573 409   
Detail 1 Zmluva - dodatok 4. 5. 2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009, ktorým sa upravuje znenie úverovej... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail 35748-2009 Zmluva Úverová 4. 5. 2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail 2 Zmluva - dodatok 4. 5. 2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa...
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail 6105102911 Zmluva Poistná 4. 5. 2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail 6105102111 Zmluva Poistná 4. 5. 2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail 6105102011 Zmluva Poistná 4. 5. 2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
Detail 6105101911 Zmluva - dodatok 4. 5. 2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia