Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 127-2011 Zmluva Dotačná 11. 7. 2011 Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Obvodný úrad Prešov   3 000,00 EUR 
Detail 0 Zmluva Dodávateľská 14. 7. 2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail 1 Zmluva - dodatok 20. 7. 2011 Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail 0 Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2011 Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 100,00 EUR 
Detail 1 Zmluva - dodatok 26. 7. 2011 Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy. O.S.V.O. comp. a. s. Prešov    
Detail 07 Faktúra došlá 31. 7. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail 20110702 Zmluva Dodávateľská 10. 8. 2011 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu MK hlas, s.r.o. 45352305  8 905,44 EUR 
Detail 10-2010 Zmluva - dodatok 24. 8. 2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail 38-2009 Zmluva - dodatok 24. 8. 2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail 09-2010 Zmluva - dodatok 24. 8. 2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmenu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail 08 Faktúra došlá 31. 8. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2011. Počet faktúr celkom: 24    
Detail č. 957/2011/UZ Zmluva Úverová 27. 9. 2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail č. 958/2011/UZ Zmluva Úverová 27. 9. 2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 350-2010-UZ - Dodatok č. 1 Zmluva - dodatok 27. 9. 2011 Tento Dodatok mení a dopĺňa zmluvu o termínovanom úvere č. 350/2010/UZ uzavretú medzi... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 09 Faktúra došlá 30. 9. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2011. Počet faktúr celkom: 27    
Detail 10 Faktúra došlá 31. 10. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Detail KZFA/20110901_FAN_EK Zmluva Dodávateľská 14. 11. 2011 Poskytovanie stravných kupónov Le Cheque dejeuner s.r.o. 31396674   
Detail č. 1 Zmluva - dodatok 14. 11. 2011 Spresnenie podmienok dodávky stravných kupónov. Le Cheque dejeuner s.r.o.    
Detail WTSL Zmluva - dodatok 24. 11. 2011 Aktualizácia žiadosti a časového harmonogramu Projektu. Mesto Muszyna    
Detail 11 Faktúra došlá 30. 11. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2011. Počet faktúr celkom: 30    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia