Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail ZD Zmluva Iná 27. 4. 2012 Zamestnanecká dohoda Zamestnanecký dôverník    
Detail 04/2012 Faktúra došlá 30. 4. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2012. Počet faktúr celkom: 19    
Detail MK-7367/2012/2.1 Zmluva Dotačná 16. 5. 2012 Dotácia zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Ministerstvo kultúry slovenskej republiky   1 121,00 EUR 
Detail č. 13-§50j-2012-NP Zmluva Dotačná 30. 5. 2012 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na relaizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail č. 3331192728 Zmluva Poistná 30. 5. 2012 Poistná zmluva pre skupinové poistenie osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  59,34 EUR 
Detail č. 0802-5300-2012 Zmluva Iná 30. 5. 2012 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. Východoslovenská distribučná a. s. 36599361  0,00  
Detail č. 0804-5300-2012 Zmluva Iná 30. 5. 2012 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail 05/2012 Faktúra došlá 31. 5. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2012. Počet faktúr celkom: 28    
Detail 16/§52a/2012/NP V-2 Zmluva Dotačná 15. 6. 2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail č. 01-nz-2012 Zmluva Nájomná 27. 6. 2012 Prenájom pozemku vo vlastníctve obce právnickej osobe. Firmont s. r. o. 36729973   
Detail 06/2012 Faktúra došlá 29. 6. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2012. Počet faktúr celkom: 27    
Detail 3-2012-šú Zmluva Iná 30. 6. 2012 Pristúpenie Obce Hromoš ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Hromoš 00329908   
Detail 1-2012-šú Zmluva Iná 30. 6. 2012 Pristúpenie Obce Plavnica ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Plavnica 00330124   
Detail 4-2012-šú Zmluva Iná 30. 6. 2012 Pristúpenie Obce Údol ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Údol 00330221   
Detail č. 718-2012-UZ Zmluva Úverová 16. 7. 2012 Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  30 000,00 EUR 
Detail 514/2012/OK Zmluva Dotačná 26. 7. 2012 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na Kultúrne leto 2012. Prešovský samosprávny kraj   500,00 EUR 
Detail 07/2012 Faktúra došlá 31. 7. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2012. Počet faktúr celkom: 32    
Detail 4419001615 Zmluva Poistná 7. 8. 2012 Poistenie objektu zdravotného strediska. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 08/2012 Faktúra došlá 31. 8. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2012. Počet faktúr celkom: 26    
Detail 205-2012-IZ-5.OIV Zmluva Dotačná 17. 9. 2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného... Fond sociálneho rozvoja    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia