Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 01/2013 Faktúra došlá 14. 2. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. Počet faktúr celkom: 17    
Detail 025-2012 Zmluva Dotačná 20. 2. 2013 Poskytnutie grantu na projekt: "Bezpečne do školy - merače rýchlosti ..." Nadácia Allianz 42134064  800,00 EUR 
Detail 02/2013 Faktúra došlá 5. 3. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2013. Počet faktúr celkom: 27    
Detail ZmluveoNFP Zmluva Iná 8. 3. 2013 Príloha k Zmluve o NFP pre Projekt : ZŠ s MŠ Ľubotín zníženie energetickej náročnosti a... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail 5/§52/2013/NP V-2 Zmluva Dotačná 14. 3. 2013 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní aktivačných činností ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail dohoda šú šambron Zmluva Iná 14. 3. 2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu Ľubotín Obec Šambron 00330205   
Detail dohoda šú hajtovka Zmluva Iná 14. 3. 2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu... Obec Hajtovka 00329860   
Detail dodatok šú čirč Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Čirč 00329835   
Detail dodatok šú ďurková Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Ďurková 00329843   
Detail 3 Zmluva 14. 3. 2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Hromoš 00329908   
Detail 3 Zmluva 14. 3. 2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Plavnica 00330124   
Detail 3 Zmluva 14. 3. 2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Údol 00330221   
Detail dodatok šú kyjov Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Kyjov 00329975   
Detail dodatok šú obručné Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Obručné 003300094   
Detail dodatok šú orlov Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Orlov 00330108   
Detail dodatok šú plaveč Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Plaveč 00330116   
Detail dodatok šú pusté pole Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Pusté Pole 00330141   
Detail dodatok šú ruská voľa Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Ruská Voľa Nad Popradom 00330159   
Detail dodatok šú šarišské jastrabie Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Šarišské Jastrabie 00330213   
Detail dodatok šú vislanka Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Vislanka 00330256   
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia