Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 6105128013 Zmluva Poistná 18. 3. 2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 6105128113 Zmluva Poistná 20. 3. 2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 03/2013 Faktúra došlá 9. 4. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail 1 Zmluva Dotačná 9. 4. 2013 Zmena doby vykonávania absoventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01/2013-Medoň Zmluva Dodávateľská 30. 4. 2013 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby na rekonštrukcie
miestnych komunikácií.
Medoň Marek, Ing. 41 781 546  5 500,00 EUR 
Detail 04/2013 Faktúra došlá 3. 5. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2013. Počet faktúr celkom: 23    
Detail 1215566 Zmluva Iná 27. 5. 2013 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov záznamov na odmenu. Slovgram 17310598  33,50 EUR 
Detail 05/2013 Faktúra došlá 6. 6. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail 6105128413 Zmluva Poistná 19. 6. 2013 Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail 5-§52-2013-NP Zmluva Iná 19. 6. 2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail MZ č. 01-2013 - OrimTend Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2013 Inžiniersko-technické práce – výkon činnosti stavebného dozoru. Orim-Tender, s. r. o 44 689 454  2 500,00 EUR 
Detail 06/2013 Faktúra došlá 17. 7. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2013. Počet faktúr celkom: 21    
Detail 2/2013 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2013 Zmluva o dielo č. 2-2013 vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP a RS v projekte... Ing. Tibor Mitura, MIKO - projekčná kancelária s.r.o. 44225539  3 600,00 EUR 
Detail MK-5091-2013-2.5 Zmluva Dotačná 2. 8. 2013 Dotácia na nákup knižničného fondu. Ministerstvo kultúry SR 00165182  500,00 EUR 
Detail 316 Zmluva Iná 2. 8. 2013 Účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail VP-13-13614-001 Zmluva Iná 2. 8. 2013 Použitie hudobných diel, ich verejným vykonávanim a verejným prenosom. SOZA 178454   
Detail 07/2013 Faktúra došlá 14. 8. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail 19-§52a-2013-NP VAOTP SR-2 Zmluva Dotačná 30. 8. 2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail OPV/27/2013 Zmluva Dotačná 6. 9. 2013 Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre materskú školu. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 08/2013 Faktúra došlá 16. 9. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2013. Počet faktúr celkom: 22    
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia