Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 00641219-DEN-NAR Zmluva Iná 12. 2. 2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail 04/2017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail 05-06-2017 Zmluva Nájomná 1. 8. 2017 Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. Mgr. Michal Dic    
Detail 05/2015 Faktúra došlá 15. 6. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. Počet faktúr celkom: 28   112 865,39 EUR 
Detail 07/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Detail 09/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. Počet faktúr celkom: 22   11 194,26 EUR 
Detail 09/2017 Faktúra došlá 14. 11. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2017 Počet faktúr celkom: 24   11 992,28 EUR 
Detail 10/2015 Faktúra došlá 11. 11. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. Počet faktúr celkom: 40   796 999,45 EUR 
Detail 11/2016 Faktúra došlá 21. 2. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail 31 595 545 Zmluva Poistná 11. 10. 2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail 44 613 393-1 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  4 493,00 EUR 
Detail 44 613 393-2 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail 44 613 393-3 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  5 335,00 EUR 
Detail 44 613 393-3 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  3 175,43 EUR 
Detail 44613628-2 Zmluva - dodatok 7. 3. 2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Vargov-1 Zmluva Dodávateľská 10. 10. 2014 Protismerné klapky a 160 kg závažia. Mgr. Martin Vargovčík   400,00 EUR 
Detail 0 Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2011 Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 100,00 EUR 
Detail 0 Zmluva Dodávateľská 14. 7. 2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail 01 Zmluva Iná 16. 6. 2011 Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... Základná škola s materskou školou Ľubotín   40 000,00 EUR 
Detail 01 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia