Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 00641219-DEN-NAR Zmluva Iná 12. 2. 2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail 04/2017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail 05-06-2017 Zmluva Nájomná 1. 8. 2017 Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. Mgr. Michal Dic    
Detail 05/2015 Faktúra došlá 15. 6. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. Počet faktúr celkom: 28   112 865,39 EUR 
Detail 07/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Detail 09/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. Počet faktúr celkom: 22   11 194,26 EUR 
Detail 10/2015 Faktúra došlá 11. 11. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. Počet faktúr celkom: 40   796 999,45 EUR 
Detail 11/2016 Faktúra došlá 21. 2. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail 31 595 545 Zmluva Poistná 11. 10. 2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail 44 613 393-1 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  4 493,00 EUR 
Detail 44 613 393-2 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail 44 613 393-3 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  5 335,00 EUR 
Detail 44 613 393-3 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  3 175,43 EUR 
Detail 44613628-2 Zmluva - dodatok 7. 3. 2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Vargov-1 Zmluva Dodávateľská 10. 10. 2014 Protismerné klapky a 160 kg závažia. Mgr. Martin Vargovčík   400,00 EUR 
Detail 0 Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2011 Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 100,00 EUR 
Detail 0 Zmluva Dodávateľská 14. 7. 2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail 01 Zmluva Iná 16. 6. 2011 Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... Základná škola s materskou školou Ľubotín   40 000,00 EUR 
Detail 01 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
Detail 01 Zmluva Nájomná 24. 2. 2015 Zmena niektorých ustanovení zmluvy v čl. V a čl. XI. /zmena účinnosti pôvodnej -hlavnej... Slovenský pozemkový fond    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia