Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2011/053/O Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail Mandátna zmluva Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby "Komplexná rekonštrukcia a... Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM   1 300,00 EUR 
Detail 56/2010/OPZ - 6/2011 Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2011 Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. Krajský úrad životného prostredia Prešov    
Detail č. 22VS-0801-0041-102 Zmluva Dodávateľská 29. 4. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail bez čísla Zmluva Dodávateľská 14. 6. 2011 Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ vo... Ľubotín, Haligovce, Čirč, Orlov    
Detail 2 Zmluva - dodatok 15. 6. 2011 Zmena čl. 3 hlavnej zmluvy. Ministerstvo hospodárstva SR    
Detail 01 Zmluva Iná 16. 6. 2011 Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... Základná škola s materskou školou Ľubotín   40 000,00 EUR 
Detail MK-4060 Zmluva Iná 23. 6. 2011 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Detail 182/2011 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny Úrad vlády SR   92 700,00 EUR 
Detail 1 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 2 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Prijať 6 uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhlásenej mioriadnej situácie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
Detail 02 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. 31 dodávateľov    
Detail 03 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. 26 dodávateľov    
Detail 04 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. 21 dodávateľov    
Detail 05 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. 36 dodávateľov    
Detail FD 128-011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Dodávka plynu SPP, a. s. Bratislava   1 718,00 EUR 
Detail FD 140-011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Externý manažment projektu - finančný Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   2 160,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia