Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail dodatok šú vislanka Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Ľubotín Obec Vislanka 00330256   
Detail 15-6-2015 Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2015 Kúpa koncového zariadenia. Slovak Telekom   9,90 EUR 
Detail 7-8-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 8. 2015 Kúpa posilňovacieho stroja. Martin Vargovčík   270,00 EUR 
Detail 01-04-2018 Kúpna zmluva Zmluva Iná 13. 4. 2018 Kúpa prebytočného materiálu. Peter Kormaník   285,00 EUR 
Detail 04-10-2016 Zmluva Iná 2. 11. 2016 Kúpna zmluva Martin Vargovčík   150,00 EUR 
Detail 3-12-2015 Zmluva Iná 16. 12. 2015 Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ľubotín. Daniel Majerníček   483,00 EUR 
Detail 2011/053/O Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail 3-3-2015 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2015 Licenčná zmluva - programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy. IFOsoft, v. o. s. 31666108  58,80 EUR 
Detail 02-10-2017 Zmluva Dodávateľská 10. 10. 2017 Mení a dopĺňa Zmluvu č. 6300143424 zo dňa 27.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 1 Zmluva Dotačná 30. 1. 2015 Mení a dopĺňa Zmluvu o poskytnutí NFP - po kontrole a schválení postupov verejného... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   302 370,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dotačná 11. 10. 2013 Mení Článok IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 1-10-15 Zmluva Dotačná 19. 10. 2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   715 012,63 EUR 
Detail 06-06-2016 Zmluva Nájomná 12. 7. 2016 Nájom nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára. Spišská katolícka charita 35514221  439,25 EUR 
Detail 01-12-2017 Zmluva Nájomná 7. 12. 2017 Nájom nebytových priestorov pre kanceláriu. Slovenský rybársky zväz, MO Orlov 001782090704   
Detail 11-01-2018 Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2018 Nové znenie čl. 4.3 a doplnenie nového čl. 9.5.1. NATUR-PACK, a. s.    
Detail 08-11-2017 Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2017 Odvoz, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov (oleje, kaly z odlučovačov olejov). Marius Pedersen, a. s. 34115901   
Detail 02-04-2018 Zmluva Dodávateľská 19. 4. 2018 Oprava administratívnej chyby v Čl. 10, bod. 10.1. LAKATA s.r.o.    
Detail SAP 10000104105-3489 Zmluva Dodávateľská 7. 11. 2014 Oprava miestnej komunikácie - ul. Jarková Skanska SK a.s. 316117888  35 760,00 EUR 
Detail 09-11-2017 Zmluva - dodatok 15. 12. 2017 Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 05-12-2017 Zmluva Iná 19. 12. 2017 Osobitný účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia