Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 3-3-2015 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2015 Licenčná zmluva - programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy. IFOsoft, v. o. s. 31666108  58,80 EUR 
Detail 02-10-2017 Zmluva Dodávateľská 10. 10. 2017 Mení a dopĺňa Zmluvu č. 6300143424 zo dňa 27.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 1 Zmluva Dotačná 30. 1. 2015 Mení a dopĺňa Zmluvu o poskytnutí NFP - po kontrole a schválení postupov verejného... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   302 370,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dotačná 11. 10. 2013 Mení Článok IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 1-10-15 Zmluva Dotačná 19. 10. 2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   715 012,63 EUR 
Detail 06-06-2016 Zmluva Nájomná 12. 7. 2016 Nájom nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára. Spišská katolícka charita 35514221  439,25 EUR 
Detail 01-12-2017 Zmluva Nájomná 7. 12. 2017 Nájom nebytových priestorov pre kanceláriu. Slovenský rybársky zväz, MO Orlov 001782090704   
Detail 08-11-2017 Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2017 Odvoz, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov (oleje, kaly z odlučovačov olejov). Marius Pedersen, a. s. 34115901   
Detail SAP 10000104105-3489 Zmluva Dodávateľská 7. 11. 2014 Oprava miestnej komunikácie - ul. Jarková Skanska SK a.s. 316117888  35 760,00 EUR 
Detail 09-11-2017 Zmluva - dodatok 15. 12. 2017 Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 05-12-2017 Zmluva Iná 19. 12. 2017 Osobitný účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 07-06-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 02-03-2017 Zmluva Iná 7. 3. 2017 Otvorenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 03/12/2016 Zmluva Dodávateľská 23. 12. 2016 Overenie /audit/ individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho... Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  1 400,00 EUR 
Detail WTSL.02.02.00-84-252/10 Zmluva Iná 14. 1. 2014 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007-2013 na realizáciu... Obec Dubovica 00326992   
Detail 05-02-2017 Zmluva Dotačná 3. 4. 2017 Podmienky implementácie projektu: "Škola otvorená všetkým". Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 06-02-2017 Zmluva Dotačná 21. 3. 2017 Podmienky implementácie projektu: Škola otvorená všetkým" realizovaného v podmienkach ZŠ s... Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 55-§52-2014-ŠR Zmluva Dotačná 2. 7. 2014 Podmienky na realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 182/2011 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny Úrad vlády SR   92 700,00 EUR 
Detail 02-04-2017 Zmluva Dotačná 3. 5. 2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia