Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail č. 01-2012-emp Zmluva Dodávateľská 27. 1. 2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail 09-06-2016 Zmluva Dodávateľská 2. 8. 2016 Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území obce Ľubotín. INSA, s. r. o. 36024376   
Detail 02-12-2016 Zmluva Iná 12. 12. 2016 Otvorenie a vedenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 19-08-2018 Zmluva Iná 17. 8. 2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB na realizáciu projektu "ČOV a kanalizácia I. a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 4-9-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 04-06-2016 Zmluva Poistná 29. 6. 2016 Poistenie požiarneho vozidla - AVIA 31 K; SL-611-AK Kooperatíva 00585441  110,70 EUR 
Detail 05-04-2016 Zmluva Poistná 25. 4. 2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   92,00 EUR 
Detail 10-01-2018 Zmluva Poistná 5. 3. 2018 Poistná zmluva č. 080-2046.811 - Dodatok č. 8. Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail 4-11-2015 Zmluva Poistná 23. 12. 2015 Poistná zmuva č. 080-2046.811 v znení dodatku č. 5 - poistenie obecného majetku. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 06-07-2016 Zmluva Dotačná 4. 8. 2016 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy ŠRC Ľubotín. Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail 44613628-BRIS Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
Detail 11-03-2016 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2016 Poskytovanie verejných služieb v oblasti telekomunikácie. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail 04/2012 Faktúra došlá 30. 4. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2012. Počet faktúr celkom: 19    
Detail 04/2013 Faktúra došlá 3. 5. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2013. Počet faktúr celkom: 23    
Detail 04/2014 Faktúra došlá 5. 5. 2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2014. Počet faktúr celkom: 30    
Detail 08/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2016. Počet faktúr celkom: 24    
Detail 08/2018 Faktúra došlá 17. 9. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 Počet faktúr celkom: 26   13 256,91 EUR 
Detail 12/2014 Faktúra došlá 19. 1. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2014. Počet faktúr celkom: 62    
Detail 01/2013 Faktúra došlá 14. 2. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. Počet faktúr celkom: 17    
Detail 01/2018 Faktúra došlá 26. 2. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 Počet faktúr celkom: 32   8 784,98 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia