Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail č. 22VS-0801-0041-102 Zmluva Dodávateľská 29. 4. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail dodatok Zmluva - dodatok 1. 6. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail 8-8-2015 Zmluva Poistná 7. 8. 2015 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail D2-Z38-2009 Zmluva - dodatok 18. 3. 2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail 10-8-2015 Zmluva - dodatok 7. 9. 2015 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 080-2046.811. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail č. 1 Zmluva - dodatok 27. 1. 2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 01- 2012 - doplnenie čl. 10 o bod. č. 8. Montreal, s. r. o. 36450448   
Detail č. 1 - PD Zmluva - dodatok 27. 1. 2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail 01/6300143424 Zmluva - dodatok 4. 10. 2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 01-07-2018 Zmluva Dotačná 3. 7. 2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail 04-01-2017 Zmluva Dodávateľská 31. 1. 2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík telekomunikačných služieb Slovak Telekom a. s.    
Detail 14-6-2015 Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2015 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-com. Slovak Telekom    
Detail 4-2-2015 Zmluva Dodávateľská 24. 2. 2015 Dodávka a montáž kamerového systému. RIMI - Security Bardejov, s. r. o. 31731643  23 867,27 EUR 
Detail 02-07-2016 Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2016 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s. 35743565   
Detail 02-09-2016 Zmluva Iná 4. 10. 2016 Dodávka jabĺk na bezodplatnú distribúciu obyvateľstvu. Ovocinárske družstvo BONUM    
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 22. 12. 2014 Dodávka naviac materiálu pre zákazku: "Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín". STAVGEO, s.r.o.   5 291,46 EUR 
Detail 02-01-2017 Zmluva Dodávateľská 31. 1. 2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Peter Polakevič    
Detail 03-02-2017 Zmluva Iná 7. 3. 2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Anna Plavčanová    
Detail 04-06-2017 Zmluva Iná 26. 9. 2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom. Ing. Ján Knapík    
Detail FD 128-011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Dodávka plynu SPP, a. s. Bratislava   1 718,00 EUR 
Detail 03-10-2014 Zmluva Dodávateľská 14. 10. 2014 Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste... STAVGEO, s.r.o. 44 421 826  23 852,23 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia