Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2011/053/O Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2011 Licencia a update modulov ekonomického informačného systému.
BrlS s.r.o.,    
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/lu/2010 z 03.05.2010. Dodatok rieši zmenu adresy sídla... Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra    
Detail Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2011 Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. Krajský úrad životného prostredia Prešov    
Detail č. 22VS-0801-0041-102 Zmluva Dodávateľská 29. 4. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail č. 35756-2009 Zmluva Úverová 2. 5. 2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail 1 Zmluva - dodatok 4. 5. 2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009, ktorým sa upravuje znenie úverovej... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail 35748-2009 Zmluva Úverová 4. 5. 2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail 1 Zmluva - dodatok 2. 5. 2011 k Úverovej zmluve č. 35756-2009 zo dňa 10.12.2009ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail č. 01/nz/2011 Zmluva Nájomná 2. 5. 2011 Prenájom pozemku Din Stav SK, s. r. o. 45 573 409   
Detail 2 Zmluva - dodatok 4. 5. 2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa...
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail dodatok Zmluva - dodatok 1. 6. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail 339-2011-UZ Zmluva Úverová 14. 6. 2011 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail bez čísla Zmluva Dodávateľská 14. 6. 2011 Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ vo... Ľubotín, Haligovce, Čirč, Orlov    
Detail 2 Zmluva - dodatok 15. 6. 2011 Zmena čl. 3 hlavnej zmluvy. Ministerstvo hospodárstva SR    
Detail 1 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 2 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Prijať 6 uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhlásenej mioriadnej situácie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
Detail 02 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. 31 dodávateľov    
Detail 03 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. 26 dodávateľov    
Detail 04 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. 21 dodávateľov    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia