Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 7-8-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 8. 2015 Kúpa posilňovacieho stroja. Martin Vargovčík   270,00 EUR 
Detail 8-8-2015 Zmluva Poistná 7. 8. 2015 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 9-8-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 8. 2015 Poskytovanie odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní. LASACHI, s.r.o.    
Detail 2-8-2015 Zmluva Dodávateľská 5. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. AutoCont SK a.s. 36 396 222  21 865,20 EUR 
Detail 3-8-2015 Zmluva Dodávateľská 5. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka vnútorného vybavenia. MicroSpin s.r.o. 45572577  5 256,00 EUR 
Detail 4-8-2015 Zmluva Dodávateľská 5. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka IKT vybavenia. MicroSpin s.r.o.   4 424,40 EUR 
Detail 5-8-2015 Zmluva Dodávateľská 5. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka gastro vybavenia. EuroDot s.r.o. 45501939  3 109,42 EUR 
Detail 6-8-2015 Zmluva Dotačná 5. 8. 2015 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na prevenciu kriminality. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   8 000,00 EUR 
Detail 7-7-2015 Zmluva Nájomná 5. 8. 2015 Zabezpečenie podmienok reklamnej a propagačnej činnosti pre koncern Veolia. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968  300,00 EUR 
Detail 5-7-2015 Zmluva Dodávateľská 16. 7. 2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... MY DVA Slovakia, s. r. o. 35937548  9 210,31 EUR 
Detail 3-7-2015 Zmluva Dodávateľská 15. 7. 2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... PESMENPOL spol. s r.o. 36 507 881  16 398,00 EUR 
Detail 1-7-2015 Zmluva Dodávateľská 15. 7. 2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   34 501,97 EUR 
Detail 4-7-2015 Zmluva Dodávateľská 14. 7. 2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... COMCAS, s. r. o. 36 494 721  10 459,20 EUR 
Detail 9-6-2015 Zmluva Poistná 10. 7. 2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   39,00 EUR 
Detail 10-6-2015 Zmluva Poistná 10. 7. 2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail 2-7-2015 Zmluva Dodávateľská 10. 7. 2015 Stavebný dozor pre projekt: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 536,00 EUR 
Detail 6-7-2015 Zmluva - dodatok 10. 7. 2015 Aktualizuje podmienky Zmluvy o stavebnom diele č. 10/2010 zo dňa 25.06.2010, ktorej predmetom je... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335   
Detail 8-6-2015 Zmluva Dotačná 6. 7. 2015 Práva a povinnosti účastníkov dohody pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 7-6-2015 Zmluva Dotačná 29. 6. 2015 Úprava práv a povinností pri poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 6-6-2015 Zmluva Dotačná 25. 6. 2015 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na nákup knižničného fondu. Ministerstvo kultúry SR   750,00 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia