Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 03-04-2016 Zmluva Dodávateľská 9. 5. 2016 Projektová dokumentácia - Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... LAKATA s.r.o. 44553501   
Detail 06-04-2016 Zmluva Dotačná 9. 5. 2016 Úprav práv a povinností pri poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 04-04-2016 Zmluva Iná 25. 4. 2016 Darovanie osobného motorového vozidla Peugeot 206. Krajská prokuratúra Banská Bystrica    
Detail 05-04-2016 Zmluva Poistná 25. 4. 2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   92,00 EUR 
Detail 01-04-2016 Zmluva Iná 11. 4. 2016 Prevod vlastníckeho práva k parcele č. 755/122 na základe kúpnej zmluvy. Pavol Diňa   508,20 EUR 
Detail 02-04-2016 Zmluva Iná 11. 4. 2016 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na... SLOVGRAM 17310598   
Detail 09-03-2016 Zmluva Poistná 4. 4. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 10-03-2016 Zmluva Poistná 4. 4. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 11-03-2016 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2016 Poskytovanie verejných služieb v oblasti telekomunikácie. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail 07-03-2016 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2016 Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  21 034,30 EUR 
Detail 08-03-2016 Zmluva Iná 23. 3. 2016 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky: "Deň narcisov 2016" Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219   
Detail 05-03-2016 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 408,00 EUR 
Detail 06-03-2016 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
Detail 03-03-2016 Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb v oblasti elektronickej komunikácie. Slovak Telekom    
Detail 04-02-2016 Zmluva Dotačná 9. 3. 2016 Zmena a doplnenie Čl. I., II., III., a V. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03-02-2016 Zmluva Dotačná 8. 3. 2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 02-02-2016 Zmluva Dotačná 1. 3. 2016 Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail 08-01-2016 Zmluva Poistná 26. 2. 2016 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie - pre výkon menších obecných... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 01-02-2016 Zmluva Iná 26. 2. 2016 Zriadenie spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Mesto Stará Ľubovňa    
Detail 07-01-2016 Zmluva Dotačná 10. 2. 2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia