Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 04-07-2016 Zmluva Iná 4. 8. 2016 Prenajatie plochy k reklamným účelom na podujatí "Kultúrne leto 2016" Pesmenpol spol. s r. o. 36507881  150,00 EUR 
Detail 05-07-2016 Zmluva Iná 4. 8. 2016 Zmluva o prenajatí plochy k reklamným účelom Stavebniny Dušan Kolcun 34311386  50,00 EUR 
Detail 06-07-2016 Zmluva Dotačná 4. 8. 2016 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy ŠRC Ľubotín. Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail 09-06-2016 Zmluva Dodávateľská 2. 8. 2016 Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území obce Ľubotín. INSA, s. r. o. 36024376   
Detail 02-07-2016 Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2016 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s. 35743565   
Detail 07-04-2016 Zmluva Poistná 22. 7. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  8,00 EUR 
Detail 08-04-2016 Zmluva Poistná 22. 7. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnania KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  8,00 EUR 
Detail 07-06-2016 Zmluva Dotačná 22. 7. 2016 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačnej činností formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01-07-2016 Zmluva Dotačná 22. 7. 2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančných prostriedkov na mentorovanie a prax. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 06-06-2016 Zmluva Nájomná 12. 7. 2016 Nájom nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára. Spišská katolícka charita 35514221  439,25 EUR 
Detail 05-06-2016 Zmluva Dodávateľská 7. 7. 2016 Záväzok PDS nainštalovať na budúce odberné miesto meracie zariadenie spotreby plynu na... SPP distribúcia a. s. 35910739  216,36 EUR 
Detail 04-06-2016 Zmluva Poistná 29. 6. 2016 Poistenie požiarneho vozidla - AVIA 31 K; SL-611-AK Kooperatíva 00585441  110,70 EUR 
Detail 01-06-2016 Zmluva Iná 21. 6. 2016 Dodatok č. 4 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce - prevod vozidla na prevoz stravy. Základná škola s materskou školou Ľubotín    
Detail 02-06-2016 Zmluva Iná 21. 6. 2016 Bezodplatný prevod požiarnej AVIE. Obec Lesnica 00330001  0,00  
Detail 03-06-2016 Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telekomunikačné služby Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail 06-05-2016 Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2016 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". KaPe Invest s.r.o. 48249301  2 000,00 EUR 
Detail 11/2015 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2015. Počet faktúr celkom: 25   47 954,01 EUR 
Detail 12/2015 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2015. Počet faktúr celkom: 78   185 626,53 EUR 
Detail 01/2016 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2016. Počet faktúr celkom: 17   4 168,97 EUR 
Detail 02/2016 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2016. Počet faktúr celkom: 20   9 298,26 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia