Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 03-01-2016 Zmluva Iná 19. 1. 2016 Zmena údajov zmluvných strán Kúpnej zmluvy č. 3-12-2015. Daniel Majerníček    
Detail 01-01-2016 Zmluva Dodávateľská 8. 1. 2016 Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2016 Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail 02-01-2016 Zmluva Dodávateľská 8. 1. 2016 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa Obec Ľubotín do distribučnej sústavy ... Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail 9-10-2015 Zmluva Iná 30. 12. 2015 Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít pre SPP. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   1 080,00 EUR 
Detail 3-11-2015 Zmluva Nájomná 30. 12. 2015 Prenájom reklamnej plochy pre projekt: "Realizácia optických sietí". Združenie FG - ADH 44876181   
Detail 5-11-2015 Zmluva Iná 30. 12. 2015 Záväzok Obce Ľubotín uzatvoriť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení nakladania s dopadmi z... NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail 4-12-2015 a 5-12-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Prílohy č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2015 Východoslovenská distribučná, a. s, 36599361   
Detail 6-12-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719985Q) Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail 7-12-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719979L Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail 8-12-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Zabezpečenie riadnej prevádzky Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail 10-10-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Kompletizácia multifunkčného ihriska – stavebno-inštalačné a dokončovanie práce. PESMENPOL spol. s r.o.   35 988,41 EUR 
Detail 11-10-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Dovybavenie telocvične - tovary. PESMENPOL spol. s r.o.   3 986,99 EUR 
Detail 4-11-2015 Zmluva Poistná 23. 12. 2015 Poistná zmuva č. 080-2046.811 v znení dodatku č. 5 - poistenie obecného majetku. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 2-12-2015 Zmluva Poistná 17. 12. 2015 Poistenie objektu a vybavenia Komunitného centra v Ľubotíne. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 7-10-2015 Zmluva Poistná 16. 12. 2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Šanca na zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 8-10-2015 Zmluva Poistná 16. 12. 2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 3-12-2015 Zmluva Iná 16. 12. 2015 Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ľubotín. Daniel Majerníček   483,00 EUR 
Detail 01-12-2015 Zmluva Úverová 3. 12. 2015 Úver na spolufinancovanie nákladov projektov "Rozšírenie objektu špecializovaných učební... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 2-11-2015 Zmluva Dodávateľská 18. 11. 2015 Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce vyvolané zmenou osadenia objektu KC. SLOVDACH, s.r.o.   17 350,88 EUR 
Detail 1-11-2015 Zmluva Dodávateľská 12. 11. 2015 Zhotovenie stavebného diela: „Obklad telocvične – práce“ na stavbe telocvične základnej... Drevoint Pavol Mlynarčík 17115281  11 520,00 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia