Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 02-12-2016 Zmluva Iná 12. 12. 2016 Otvorenie a vedenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 04-11-2016 Zmluva Dodávateľská 2. 12. 2016 Sublicencia na špecifický softvérový produkt "mOBEC verzia 2.0" MAPA Slovakia Digital, s. r. o. 45325600  930,00 EUR 
Detail 06-11-2016 Zmluva Dodávateľská 2. 12. 2016 Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail 10-07-2016 Zmluva Iná 29. 11. 2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa. Ministerstvo vnútra SR 00151866  12 732,51 EUR 
Detail 03-11-2016 Zmluva Dodávateľská 24. 11. 2016 Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... Slovdach, s. r. o.   18 537,58 EUR 
Detail 06-10-2016 Zmluva Dodávateľská 24. 11. 2016 Zmena bodu 4/ (cena) pôvodnej ZoD. UNI-DACH, s.r.o   250,00 EUR 
Detail 11-07-2016 Zmluva Nájomná 23. 11. 2016 Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". Elixír s.r.o. 31657427  200,00 EUR 
Detail 03-09-2016 Zmluva Dodávateľská 16. 11. 2016 Dodávateľský výkon kontroly detských ihrísk. Transportexpert 46893971   
Detail 10/2016 Faktúra došlá 9. 11. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail 02-11-2016 Zmluva Poistná 9. 11. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone dobrovoľníckych služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 05-10-2016 Zmluva Dotačná 4. 11. 2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 04-10-2016 Zmluva Iná 2. 11. 2016 Kúpna zmluva Martin Vargovčík   150,00 EUR 
Detail 03-10-2016 Zmluva Dodávateľská 26. 10. 2016 Prekrytie strechy fitnescentra. UNI-DACH, s.r.o 47530715  3 928,20 EUR 
Detail 11-06-2016 Zmluva Nájomná 20. 10. 2016 Prenájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie účely. Súkromná stredná odborná škola 42088381   
Detail 02-10-2016 Zmluva Nájomná 18. 10. 2016 Prenájom nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska. Peter Pružinský   680,76 EUR 
Detail 10-06-2016 Zmluva Iná 17. 10. 2016 Umiestnenie a prevádzkovanie kontajnerov na zber použitého šatstva. Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  0,00  
Detail 04/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2016. Počet faktúr celkom: 27   11 095,05 EUR 
Detail 05/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. Počet faktúr celkom: 31   16 273,14 EUR 
Detail 06/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. Počet faktúr celkom: 31   25 788,13 EUR 
Detail 07/2016 Faktúra došlá 17. 10. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia