Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 09-05-2018 Zmluva Iná 21. 5. 2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 10-05-2018 Zmluva Iná 21. 5. 2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 11-05-2018 Zmluva Iná 21. 5. 2018 Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 08-05-2018 Zmluva Iná 18. 5. 2018 Otvorenie a vedenie bežného účtu vo VÚB. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 06-05-2018 Zmluva Poistná 16. 5. 2018 Poistenie traktora EČV: SL-972-BR (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s. 35709332  432,00 EUR 
Detail Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p Zmluva Poistná 16. 5. 2018 Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s.   140,00 EUR 
Detail 03-05-2018 Zmluva Iná 15. 5. 2018 Dohoda o vykonaní odbornej praxe. Spojená škola    
Detail 04-05-2018 Zmluva Iná 15. 5. 2018 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a jedlých olejov. EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa    
Detail 05-05-2018 Zmluva Dotačná 15. 5. 2018 Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   249 650,18 EUR 
Detail 01-05-2018 Zmluva Poistná 3. 5. 2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (príves). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  25,07 EUR 
Detail 02-05-2018 Zmluva Poistná 3. 5. 2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (traktor). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  41,86 EUR 
Detail 11-01-2018 Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2018 Nové znenie čl. 4.3 a doplnenie nového čl. 9.5.1. NATUR-PACK, a. s.    
Detail 02-04-2018 Zmluva Dodávateľská 19. 4. 2018 Oprava administratívnej chyby v Čl. 10, bod. 10.1. LAKATA s.r.o.    
Detail 01-04-2018 Kúpna zmluva Zmluva Iná 13. 4. 2018 Kúpa prebytočného materiálu. Peter Kormaník   285,00 EUR 
Detail 01-03-2018 Zmluva Dodávateľská 22. 3. 2018 Zmena termínu ukončenia hlavných aktivít projektu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 05-02-2018 Zmluva Poistná 15. 3. 2018 Poistná zmluva_Dodatok č. 9. KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 10-01-2018 Zmluva Poistná 5. 3. 2018 Poistná zmluva č. 080-2046.811 - Dodatok č. 8. Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail 11/2017 Faktúra došlá 26. 2. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2017 Počet faktúr celkom: 28   10 694,43 EUR 
Detail 12/2017 Faktúra došlá 26. 2. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2017 Počet faktúr celkom: 40   50 180,50 EUR 
Detail 01/2018 Faktúra došlá 26. 2. 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 Počet faktúr celkom: 32   8 784,98 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia