Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 05-01-2018 Zmluva Dotačná 31. 1. 2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail MA/20180001 Objednávka vyšlá 29. 1. 2018 Dodanie informačnej tabule pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník" Vladimír Gladiš - Globus 374466933  30,00 EUR 
Detail 02-01-2018 Zmluva Dotačná 17. 1. 2018 V Čl. 1 bod 1.1.3. sa mení adresa komunitného centra. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky    
Detail 01-01-2018 Zmluva Dodávateľská 12. 1. 2018 Zmeny v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s.    
Detail 08-12-2017 Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 4. 1. 2018 Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - traktor, hydraulická... Marián Šupa 11906022  101 500,00 EUR 
Detail 09-12-2017 Zmluva Dodávateľská 4. 1. 2018 Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (47ks) a kontajner vaňový 7 m3 (6ks). SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  49 338,00 EUR 
Detail 07-10-2017 Zmluva Dodávateľská 4. 1. 2018 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve Obce Ľubotín. Michal Šima    
Detail 07-12-2017 Zmluva Dodávateľská 28. 12. 2017 Zmena Čl. V. bod 5.3. - splatnosť faktúry. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX    
Detail 06-12-2017 Zmluva Iná 22. 12. 2017 Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy. Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  2 000,00 EUR 
Detail 04-12-2017 Zmluva Úverová 19. 12. 2017 Úver na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  36 000,00 EUR 
Detail 05-12-2017 Zmluva Iná 19. 12. 2017 Osobitný účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 01-10-2017 Zmluva Nájomná 18. 12. 2017 Prenájom časti pozemku na umiestnenie zariadenia na výrobu a predaj zmrzliny. Šerif Vaiti - VARDAR 44718772   
Detail 09-11-2017 Zmluva - dodatok 15. 12. 2017 Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 03-12-2017 Zmluva - dodatok 15. 12. 2017 Zmena prenajatých priestorov od 1.1.2018. MuDr. Novajovský, s.r.o. 44253828   
Detail 03-09-2017 Zmluva o dielo Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2017 Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  14 629,38 EUR 
Detail 02-12-2017 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail 01-12-2017 Zmluva Nájomná 7. 12. 2017 Nájom nebytových priestorov pre kanceláriu. Slovenský rybársky zväz, MO Orlov 001782090704   
Detail 02-09-2017 Zmluva Poistná 4. 12. 2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail 06-10-2017 Zmluva Poistná 4. 12. 2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné atrakcie... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail 06-11-2017 Zmluva Dotačná 30. 11. 2017 Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z.... Fond na podporu umenia    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia