Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 06-12-2017 Zmluva Iná 22. 12. 2017 Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy. Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  2 000,00 EUR 
Detail 04-12-2017 Zmluva Úverová 19. 12. 2017 Úver na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  36 000,00 EUR 
Detail 05-12-2017 Zmluva Iná 19. 12. 2017 Osobitný účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 01-10-2017 Zmluva Nájomná 18. 12. 2017 Prenájom časti pozemku na umiestnenie zariadenia na výrobu a predaj zmrzliny. Šerif Vaiti - VARDAR 44718772   
Detail 09-11-2017 Zmluva - dodatok 15. 12. 2017 Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 03-12-2017 Zmluva - dodatok 15. 12. 2017 Zmena prenajatých priestorov od 1.1.2018. MuDr. Novajovský, s.r.o. 44253828   
Detail 03-09-2017 Zmluva o dielo Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2017 Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  14 629,38 EUR 
Detail 02-12-2017 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail 01-12-2017 Zmluva Nájomná 7. 12. 2017 Nájom nebytových priestorov pre kanceláriu. Slovenský rybársky zväz, MO Orlov 001782090704   
Detail 02-09-2017 Zmluva Poistná 4. 12. 2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail 06-10-2017 Zmluva Poistná 4. 12. 2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné atrakcie... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail 06-11-2017 Zmluva Dotačná 30. 11. 2017 Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z.... Fond na podporu umenia    
Detail 07-11-2017 Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2017 Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   14 943,84 EUR 
Detail 08-11-2017 Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2017 Odvoz, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov (oleje, kaly z odlučovačov olejov). Marius Pedersen, a. s. 34115901   
Detail 05-11-2017 Zmluva Nájomná 28. 11. 2017 Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska na prevádzku ambulancie všeobecného... Medkan, s.r.o. 36513962   
Detail 02-11-2017 Zmluva Dodávateľská 27. 11. 2017 Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". DREVO-MATT, s.r.o. 44062966  23 114,61 EUR 
Detail 04-11-2017 Zmluva Dotačná 27. 11. 2017 Zmeny v dôsledku zmien v zákone 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Fond na podporu umenia    
Detail 01-11-2017 Zmluva Dodávateľská 14. 11. 2017 Výkon stavebného dozoru pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   1 224,00 EUR 
Detail 08/2017 Faktúra došlá 14. 11. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2017 Počet faktúr celkom: 33   11 705,68 EUR 
Detail 09/2017 Faktúra došlá 14. 11. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2017 Počet faktúr celkom: 24   11 992,28 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia