Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 05/217 Faktúra došlá 13. 9. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. Počet faktúr celkom: 26   23 117,41 EUR 
Detail 06/2017 Faktúra došlá 13. 9. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2017. Počet faktúr celkom: 25   9 630,11 EUR 
Detail 07/2017 Faktúra došlá 13. 9. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2017. Počet faktúr celkom: 38   76 829,45 EUR 
Detail 07-08-2017 Zmluva Poistná 11. 9. 2017 Úrazové poistenie 20 osôb. UNIQA, poisťovňa a. s.   7,41 EUR 
Detail 05-08-2017 Zmluva Dotačná 4. 9. 2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  105 990,27 EUR 
Detail 06-08-2017 Zmluva Poistná 30. 8. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 09-07-2017 Zmluva Nájomná 24. 8. 2017 Prenájom plochy k reklamným účelom. Elixír s.r.o.   100,00 EUR 
Detail 04-08-2017 Zmluva Dotačná 22. 8. 2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou malých obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 08-06-2017 Zmluva Iná 22. 8. 2017 Udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa § 19 ods. 4 písm. f) Autorského zákona. SOZA    
Detail 01-08-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 02-12-2016) a vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 07-06-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 02-08-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 07/06/201) vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 03-08-2017 Zmluva Úverová 21. 8. 2017 Poskytnutie úveru na spolufinancovanie nákladov projektu: Rozšírenie separovaného zberu ... a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 09-06-2017 Zmluva Nájomná 16. 8. 2017 Prenájom časti parcely o výmere 66 m2: Milk Agro, s.r.o. 17147786   
Detail 06-07-2017 Zmluva Nájomná 11. 8. 2017 Prenájom reklamnej plochy. Stavebniny Dušan Kolcun   50,00 EUR 
Detail 07-07-2017 Zmluva Nájomná 11. 8. 2017 Prenájom plochy na umiestnenie reklamného bannera. O. S. V. O. comp, a. s.   150,00 EUR 
Detail 08-07-2017 Zmluva Dotačná 11. 8. 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail 04-07-2017 Zmluva Poistná 3. 8. 2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 05-07-2017 Zmluva Poistná 3. 8. 2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 02-07-2017 Zmluva Dotačná 1. 8. 2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia