Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 04-03-2017 Zmluva Dodávateľská 22. 5. 2017 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: "Zefektívnenie prevádzky budovy... LEDAS, s.r.o.   825,00 EUR 
Detail 02-05-2017 Zmluva Dodávateľská 22. 5. 2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Budovanie a modernizácia odborných učební... STAVARCH, s.r.o.   940,00 EUR 
Detail 03-04-2017 Zmluva Poistná 19. 5. 2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail 04-04-2017 Zmluva Poistná 19. 5. 2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail 03/2017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. Počet faktúr celkom: 41   27 582,05 EUR 
Detail 04/2017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail 02-04-2017 Zmluva Dotačná 3. 5. 2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01-04-2017 Zmluva Iná 28. 4. 2017 Budúca zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok, pre zriadenie podzemného elektrického... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail 05-02-2017 Zmluva Dotačná 3. 4. 2017 Podmienky implementácie projektu: "Škola otvorená všetkým". Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 08-02-2017 Zmluva Dotačná 23. 3. 2017 Úprava článkov I., II., III., IV., a VI. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 06-02-2017 Zmluva Dotačná 21. 3. 2017 Podmienky implementácie projektu: Škola otvorená všetkým" realizovaného v podmienkach ZŠ s... Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 03-03-2017 Zmluva Dodávateľská 21. 3. 2017 Farebné multifunkčné zariadenie Konica Minolta bizhub C308. Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319  3 518,40 EUR 
Detail 01/2017 Faktúra došlá 16. 3. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. Počet faktúr celkom: 11   11 160,17 EUR 
Detail 02/2017 Faktúra došlá 16. 3. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2017. Počet faktúr celkom: 18   9 643,75 EUR 
Detail 01-02-2017 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2017 Poskytovanie služieb súvisiacich s používaním Web portálu. Datalan, a. s. 35810734  500,00 EUR 
Detail 02-03-2017 Zmluva Iná 7. 3. 2017 Otvorenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 03-02-2017 Zmluva Iná 7. 3. 2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Anna Plavčanová    
Detail 04-02-2017 Zmluva - dodatok 7. 3. 2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 05-05-2015 Ministerstvo vnútra SR    
Detail 01-03-2017 Zmluva o dielo Zmluva Dodávateľská 2. 3. 2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodovod Ľubotín – osada Hliník. Ing. Richard Soporský 30652952  1 800,00 EUR 
Detail 11/2016 Faktúra došlá 21. 2. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia