Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 05-02-2017 Zmluva Dotačná 3. 4. 2017 Podmienky implementácie projektu: "Škola otvorená všetkým". Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 08-02-2017 Zmluva Dotačná 23. 3. 2017 Úprava článkov I., II., III., IV., a VI. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 06-02-2017 Zmluva Dotačná 21. 3. 2017 Podmienky implementácie projektu: Škola otvorená všetkým" realizovaného v podmienkach ZŠ s... Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 03-03-2017 Zmluva Dodávateľská 21. 3. 2017 Farebné multifunkčné zariadenie Konica Minolta bizhub C308. Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319  3 518,40 EUR 
Detail 01/2017 Faktúra došlá 16. 3. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. Počet faktúr celkom: 11   11 160,17 EUR 
Detail 02/2017 Faktúra došlá 16. 3. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2017. Počet faktúr celkom: 18   9 643,75 EUR 
Detail 01-02-2017 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2017 Poskytovanie služieb súvisiacich s používaním Web portálu. Datalan, a. s. 35810734  500,00 EUR 
Detail 02-03-2017 Zmluva Iná 7. 3. 2017 Otvorenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 03-02-2017 Zmluva Iná 7. 3. 2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Anna Plavčanová    
Detail 04-02-2017 Zmluva - dodatok 7. 3. 2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 05-05-2015 Ministerstvo vnútra SR    
Detail 01-03-2017 Zmluva o dielo Zmluva Dodávateľská 2. 3. 2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodovod Ľubotín – osada Hliník. Ing. Richard Soporský 30652952  1 800,00 EUR 
Detail 11/2016 Faktúra došlá 21. 2. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail 12/2016 Faktúra došlá 21. 2. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016. Počet faktúr celkom: 44   40 755,60 EUR 
Detail 02-02-2017 Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2017 Služby externého riadenia projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Euroleader Consulting, s.r.o. 47878452  4 806,00 EUR 
Detail 05-01-2017 Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2017 Realizácia stavby: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". BD Plus s.r.o. 45633681  49 945,90 EUR 
Detail 06-01-2017 Zmluva Poistná 6. 2. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone menších obecných služieb pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 02-01-2017 Zmluva Dodávateľská 31. 1. 2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Peter Polakevič    
Detail 03-01-2017 Zmluva Dotačná 31. 1. 2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 04-01-2017 Zmluva Dodávateľská 31. 1. 2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík telekomunikačných služieb Slovak Telekom a. s.    
Detail 09-12-2016 Zmluva Nájomná 13. 1. 2017 Prenájom nebytových priestorov. Elixír s.r.o.    
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia