Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 08-06-2017 Zmluva Iná 22. 8. 2017 Udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa § 19 ods. 4 písm. f) Autorského zákona. SOZA    
Detail 01-08-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 02-12-2016) a vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 07-06-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 02-08-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 07/06/201) vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 03-08-2017 Zmluva Úverová 21. 8. 2017 Poskytnutie úveru na spolufinancovanie nákladov projektu: Rozšírenie separovaného zberu ... a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 09-06-2017 Zmluva Nájomná 16. 8. 2017 Prenájom časti parcely o výmere 66 m2: Milk Agro, s.r.o. 17147786   
Detail 06-07-2017 Zmluva Nájomná 11. 8. 2017 Prenájom reklamnej plochy. Stavebniny Dušan Kolcun   50,00 EUR 
Detail 07-07-2017 Zmluva Nájomná 11. 8. 2017 Prenájom plochy na umiestnenie reklamného bannera. O. S. V. O. comp, a. s.   150,00 EUR 
Detail 08-07-2017 Zmluva Dotačná 11. 8. 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail 04-07-2017 Zmluva Poistná 3. 8. 2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 05-07-2017 Zmluva Poistná 3. 8. 2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 02-07-2017 Zmluva Dotačná 1. 8. 2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03-07-2017 Zmluva Dotačná 1. 8. 2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 05-06-2017 Zmluva Nájomná 1. 8. 2017 Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. Mgr. Michal Dic    
Detail 01-07-2017 Zmluva Dodávateľská 28. 7. 2017 Zabezpečenie vykonania umeleckého koncertu Výkonným umelcom - Cesleste Buckingham. Buckingham Entertainment Group s.r.o. 45288992  600,00 EUR 
Detail 03-06-2017 Zmluva Dotačná 10. 7. 2017 Zmeny v súlade s čl. VII. ods. 1 pôvodnej dohody zo dňa 22.05.2017. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 1/2017 Zmluva Dotačná 30. 6. 2017 Zmeny v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 a 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 01-05-2017 Zmluva Dodávateľská 23. 6. 2017 Stavebný dozor počas realizácie stavby "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  594,00 EUR 
Detail 01-06-2017 Zmluva Dodávateľská 12. 6. 2017 Zmena pôvodného programu služieb Účastníka na program Happy XL NAJ. Slovak Telekom a. s.    
Detail 03-05-2017 Zmluva Dotačná 2. 6. 2017 Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 862,60 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia