Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 08-12-2016 Zmluva Nájomná 10. 1. 2017 Zmeny čl. I. a IV. pôvodnej zmluvy Spišská katolícka charita    
Detail 06-12-2016 Zmluva Dotačná 9. 1. 2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  221 094,40 EUR 
Detail 07-12-2016 Zmluva Dodávateľská 4. 1. 2017 Dodávka pitnej vody pre Slovenskú poštu - pracovisko Ľubotín. Slovenská pošta, a. s. 36631124   
Detail 1-1-2017 Zmluva Dodávateľská 2. 1. 2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Zvýšenie kapacity materskej školy v... STAVARCH, s.r.o. 44405294  7 850,00 EUR 
Detail 04-12-2016 Zmluva Dodávateľská 29. 12. 2016 Služby spočívajúce vo výkone zimnej údržby na miestnych komunikáciách a verejných... Michal Šima 35399716   
Detail 05-12-2016 Zmluva Nájomná 29. 12. 2016 Prenájom nebytových priestorov na prevádzku pizzerie. Vladimír Gergelčík    
Detail 03/12/2016 Zmluva Dodávateľská 23. 12. 2016 Overenie /audit/ individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho... Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  1 400,00 EUR 
Detail 01-12-2016 Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2016 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v... LEDAS, s.r.o. 35886609  990,00 EUR 
Detail 02-12-2016 Zmluva Iná 12. 12. 2016 Otvorenie a vedenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 04-11-2016 Zmluva Dodávateľská 2. 12. 2016 Sublicencia na špecifický softvérový produkt "mOBEC verzia 2.0" MAPA Slovakia Digital, s. r. o. 45325600  930,00 EUR 
Detail 06-11-2016 Zmluva Dodávateľská 2. 12. 2016 Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail 10-07-2016 Zmluva Iná 29. 11. 2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa. Ministerstvo vnútra SR 00151866  12 732,51 EUR 
Detail 03-11-2016 Zmluva Dodávateľská 24. 11. 2016 Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... Slovdach, s. r. o.   18 537,58 EUR 
Detail 06-10-2016 Zmluva Dodávateľská 24. 11. 2016 Zmena bodu 4/ (cena) pôvodnej ZoD. UNI-DACH, s.r.o   250,00 EUR 
Detail 11-07-2016 Zmluva Nájomná 23. 11. 2016 Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". Elixír s.r.o. 31657427  200,00 EUR 
Detail 03-09-2016 Zmluva Dodávateľská 16. 11. 2016 Dodávateľský výkon kontroly detských ihrísk. Transportexpert 46893971   
Detail 10/2016 Faktúra došlá 9. 11. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail 02-11-2016 Zmluva Poistná 9. 11. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone dobrovoľníckych služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 05-10-2016 Zmluva Dotačná 4. 11. 2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 04-10-2016 Zmluva Iná 2. 11. 2016 Kúpna zmluva Martin Vargovčík   150,00 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia