Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 01-09-2016 Zmluva Dotačná 28. 9. 2016 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Knihy - univerzita nášho... Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail 01-08-2016 Zmluva Dotačná 13. 9. 2016 Dodatok č. 1 - dopĺňa čl. I., II. III. a V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 07-05-2016 Zmluva Iná 22. 8. 2016 Udelenie súhlasu - licencie podľa Autorského zákona na podujatie so živou hudbou. SOZA 00178454   
Detail 08-07-2016 Zmluva Dotačná 11. 8. 2016 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Kultúrne leto v Obci Ľubotín 2016" Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail 09-07-2016 Zmluva Nájomná 11. 8. 2016 Poskytnutie priestoru na umiestnenie reklamného bannera na podujatí Kultúrne leto 2016. O. S. V. O. comp, a. s. 34460141  100,00 EUR 
Detail 07-07-2016 Zmluva Poistná 5. 8. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  13,00 EUR 
Detail 08-06-2016 Zmluva Dodávateľská 4. 8. 2016 Úprava práv a povinností pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území... Brantner Poprad, s. r. o. 36444618   
Detail 03-07-2016 Zmluva Iná 4. 8. 2016 Reklama firmy Slovdach na podujatí "Kultúrne leto 2016". Slovdach, s. r. o. 36 465 330  150,00 EUR 
Detail 04-07-2016 Zmluva Iná 4. 8. 2016 Prenajatie plochy k reklamným účelom na podujatí "Kultúrne leto 2016" Pesmenpol spol. s r. o. 36507881  150,00 EUR 
Detail 05-07-2016 Zmluva Iná 4. 8. 2016 Zmluva o prenajatí plochy k reklamným účelom Stavebniny Dušan Kolcun 34311386  50,00 EUR 
Detail 06-07-2016 Zmluva Dotačná 4. 8. 2016 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy ŠRC Ľubotín. Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail 09-06-2016 Zmluva Dodávateľská 2. 8. 2016 Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území obce Ľubotín. INSA, s. r. o. 36024376   
Detail 02-07-2016 Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2016 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s. 35743565   
Detail 07-04-2016 Zmluva Poistná 22. 7. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  8,00 EUR 
Detail 08-04-2016 Zmluva Poistná 22. 7. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnania KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  8,00 EUR 
Detail 07-06-2016 Zmluva Dotačná 22. 7. 2016 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačnej činností formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01-07-2016 Zmluva Dotačná 22. 7. 2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančných prostriedkov na mentorovanie a prax. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 06-06-2016 Zmluva Nájomná 12. 7. 2016 Nájom nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára. Spišská katolícka charita 35514221  439,25 EUR 
Detail 05-06-2016 Zmluva Dodávateľská 7. 7. 2016 Záväzok PDS nainštalovať na budúce odberné miesto meracie zariadenie spotreby plynu na... SPP distribúcia a. s. 35910739  216,36 EUR 
Detail 04-06-2016 Zmluva Poistná 29. 6. 2016 Poistenie požiarneho vozidla - AVIA 31 K; SL-611-AK Kooperatíva 00585441  110,70 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia