Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 01-06-2016 Zmluva Iná 21. 6. 2016 Dodatok č. 4 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce - prevod vozidla na prevoz stravy. Základná škola s materskou školou Ľubotín    
Detail 02-06-2016 Zmluva Iná 21. 6. 2016 Bezodplatný prevod požiarnej AVIE. Obec Lesnica 00330001  0,00  
Detail 03-06-2016 Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telekomunikačné služby Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail 06-05-2016 Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2016 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". KaPe Invest s.r.o. 48249301  2 000,00 EUR 
Detail 11/2015 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2015. Počet faktúr celkom: 25   47 954,01 EUR 
Detail 12/2015 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2015. Počet faktúr celkom: 78   185 626,53 EUR 
Detail 01/2016 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2016. Počet faktúr celkom: 17   4 168,97 EUR 
Detail 02/2016 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2016. Počet faktúr celkom: 20   9 298,26 EUR 
Detail 03/2016 Faktúra došlá 9. 6. 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. Počet faktúr celkom: 30   19 425,34 EUR 
Detail 05-05-2016 Zmluva Iná 1. 6. 2016 Dodávka cisterny na prepravu úžitkovej vody. Ján Ščišľak   600,00 EUR 
Detail 01-05-2016 Zmluva Dotačná 24. 5. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubotín Odborový zväz polície v St. Ľubovni 37788949  100,00 EUR 
Detail 02-05-2016 Zmluva Dodávateľská 24. 5. 2016 Zber, preprava a spracovanie elektro odpadu H+EKO 31688985   
Detail 03-05-2016 Zmluva Iná 24. 5. 2016 Zmena ustanovení čl.I Kúpnej zmluve na pozemok č. 01-04-2016. Pavol Diňa    
Detail 04-05-2016 Zmluva Iná 24. 5. 2016 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 02-02-2016 Implementačná agentútra MPSVaR    
Detail 07-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 08-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 09-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 10-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 11-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 12-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Dohoda 16-38-50J-12 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia